Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y gồm: vi phạm quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật; vi phạm quy định về  kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; vi phạm quy định về quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; vi phạm quy định về hành nghề thú y; vi phạm quy định khác trong lĩnh vực thú y.

Ngày  24/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2009/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y là những hành vi của cá nhâ, tổ chức cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực thú y mà không phải là tội phạm và theo quy định của Nghị định này phải bị xử phạt vi phạm hành chính. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y gồm: vi phạm quy định về phòng bệnh, chữa bệnh, chống dịch bệnh cho động vật; vi phạm quy định về  kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ động vật, sơ chế sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y; vi phạm quy định về quản lý thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y; vi phạm quy định về hành nghề thú y; vi phạm quy định khác trong lĩnh vực thú y.

Mỗi hành vi vi phạm hành chính phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y là 40.000.000 đồng (kinh doanh sản phẩm động vật ở dạng tươi sống được bảo quản bằng hóa chất không được phép sử dụng khi sản phẩm động vật có giá trị trên 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng,…). Mức thấp nhất là 100.000 đồng  (không thực hiện  việc tiêm phòng vắ xin hoặc các biện pháp bắt buộc khác cho động vật đề phòng các bênh thuộc Danh mục các bệnh phải áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, …). Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không có thời hạn chứng chỉ hành nghề thú y, tịch thu phương tiện, tang vật được sử dụng để vi phạm hành chính. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả nhằm xử lý triệt để vi phạm, loại trừ nguyên nhân, điều kiện tái phạm, khắc phục mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra như buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh do vi phạm hành chính gây ra, buộc tiêu hủy đối với động vật mắc bệnh, sản phẩm động vật mang mầm bệnh hoặc chất gây hại cho sức khỏe con người v.v… Hình thức xử phạt chính được áp dụng độc lập hoặc kèm theo hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Nghị định được đăng Công báo ngày 10/5/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2009. Bãi bỏ Nghị định 129/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article