Ngày 24/3/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các thiết bị viễn thông, các thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện, các thiết bị điên tử và công nghệ thông tin (trừ các thiết bị sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật).

Ngày 24/3/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT quy định về chứng nhận hợp quy (việc xác nhận sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành/bắt buộc áo dụng nhằm đảm bảo tương thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an ninh thông tin, bảo đảm các yêu cầu về tương thích điện từ trường, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên phổ tần số vô tuyến điện, an toàn cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng) và công bố hợp quy (việc tổ chức, cá nhân công bố với cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng về sự phù hợp của sản phẩm với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng sau khi thực hiện quy định đánh giá sự phù hợp) đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các thiết bị viễn thông, các thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện, các thiết bị điên tử và công nghệ thông tin (trừ các thiết bị sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật).

Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy gồm: Đơn đề nghị chứng nhận hợp quy (theo mẫu ban hành kèm Phụ lục Thông tư này); giấy tờ thể hiện tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật; kết quả đo kiểm sản phẩm của đơn vị đo kiểm có đủ thẩm quyền quy định tại khoản 1 và 3 Điều 5 của Thông tư này cấp cho tổ chức, cá nhân và được cấp trong vòng 2 năm tính đến ngày nộp Hồ sơ đăng ký; các tài liệu liên quan tùy theo phương thức chứng nhận hợp quy (Phương thức chứng nhận hợp quy cho các sản phẩm phù hợp với quy định quản lý tại quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn tương ứng). Cục Quản lý chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông hướng dẫn chi tiết quy trình, thủ tục và địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy. Thời gian Tổ chức chứng nhận hợp quy đánh giá và cấp Giấy chứng nhận hợp quy là không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đặc biệt, thời gian này là không quá 30 ngày làm việc. Tùy từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy” và “Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy”. Giấy chứng nhận hợp quy do Tổ chức chứng nhận hợp quy cấp có giá trị trên phạm vi toàn quốc, được cấp cho từng loại sản phẩm có thời hạn tối đa 3 năm. Tổ chức, cá nhân sau khi công bố hợp quy tự thể hiện dấu hợp quy bằng cách in, gắn hoặc dán dấu hợp quy trực tiếp trên sản phẩm hoặc trên bao bì hoặc nhãn gắn trên sản phẩm ở vị trí dễ nhìn thấy, dễ đọc, đồng thời có thể được in trong tài liệu kỹ thuật kèm theo. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuộc các Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy và Danh mục sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy chỉ được phép đưa sản phẩm ra thị trường trong nước sau khi đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy, thực hiện công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy. Các sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy chịu sư giám sát của Tổ chức chứng nhận hợp quy nhằm mục đích kiểm tra, theo dõi việc sử dụng dấu hợp quy và duy trì chất lượng sản phẩm. Việc giám sát được thực hiện định kỳ không quá 12 tháng một lần hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có khiếu nạu từ người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm đã được chứng nhận hợp quy.

Thông tư ban hành các Phụ lục về Giấy chứng nhận hợp quy, Đơn đề nghị chứng nhận hợp quy, Đơn đăng ký công bố hợp quy, Mẫu bản công bố hợp quy, Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy, Mẫu dấu hợp quy cho sản phẩm bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy, Dấu hợp quy cho sản phẩm bắt buộc phải công bố hợp quy, Mẫu báo cáo tình hình hoạt động chứng nhận hợp quy.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác