Các biện pháp được bổ sung gồm: 1) giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009 đối với một số mặt hàng; 2) kéo dài thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đến 180 ngày; 3) giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Quý IV/2008  đối với một số mặt hàng; 4) giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) kể từ ngày 1/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Ngày 16/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp.

Các biện pháp được bổ sung gồm: 1) giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng từ ngày 1/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009 đối với sợi, vải và sản phẩm may mặc, da giầy các loại; giấy và sản phẩm bằng giấy các loại, trừ sách quy định tại điểm o khoản 2 Điều 8 của Luật Thuế giá trị gia tăng và giấy in báo; xi măng; gạch, ngói các loại; xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xilanh trên 125cm3; 2) kéo dài thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đến 180 ngày đối với các lô hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, áp dụng đối với Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009; 3) giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Quý IV/2008 đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất sợ, dệt, nhuộm, may và sản xuất các mặt hàng da, giầy; 4) giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) kể từ ngày 1/5/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Quyết định được đăng Công báo ngày 26/4/2009, có hiệu lực thi hành sau kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article