Người nộp thuế tiêu thu đặc biệt là cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu 10 nhóm hàng hóa và kinh doanh 6 loại dịch vụ quy định tại Điều 2 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Căn cứ tính thuế là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất.  Mức thuế suất thấp nhất là 10% (xe ô tô chạy bằng điện loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống…). Mức thuế suất cao nhất là 65% (thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá).

Ngày 28/11/2008, Chủ tịch nước có Lệnh số 25/2008/L-CTN công bố Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, nhử, ngậm; rượu; bia; xe ô tô dưới 24 chỗ, kể cả xe ô tô vừa chở người, vừa chở hàng loại có từ hai hàng ghế trở lên, có thiết kế vách ngăn cố định giữa khoang chở người và khoang chở hàng; xe mô tô 2 bánh, 3 bánh có dung tích xilanh trên 125cm3; tàu bay, du thuyền; xăng các loại, nap-ta, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác để pha chế xăng; điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống; vàng mã, hàng mã; bài lá; kinh doanh vũ trường; kinh doanh mát xa, karaoke, casino, trò chơi điện tử có thưởng bao gồm trò chơi bằng máy giắc-pót, máy sờ-lót và các loại máy tương tự; kinh đoanh đặt cược, gôn (bán thẻ hội viên, vé chơi gôn) và kinh doanh xổ số. Người nộp thuế tiêu thu đặc biệt là cá nhân, tổ chức sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh các dịch vụ nói trên. Căn cứ tính thuế là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và thuế suất.  Mức thuế suất thấp nhất là 10% (xe ô tô chạy bằng điện loại chở người từ 16 đến dưới 24 chỗ, điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống…). Mức thuế suất cao nhất là 65% (thuốc lá điếu, xì gà và các chế phẩm khác từ cây thuốc lá). Chương III Luật quy định về hoàn thuế, khấu trừ thuế, giảm thuế.

Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2009, được đăng Công báo ngày  14/3/2009. Các quy định đối với mặt hàng rượu, bia có ( mức thuế suất từ 25%-50%) có hiệu lực thi hành theo 2 mốc: từ ngày 1/1/2010 và 1/1/2013. Bãi bỏ các quy định tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 05/1998/QH10, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 08/2003/QH11, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 trừ các quy định đối với mặt hàng rượu bia (tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2009).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article