Các tổ chức tín dụng thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư mới (các dự án đầu tư được thi công, mua sắm trước hoặc sau ngày 1/4/2009 mà thời hạn thi công, mua sắm phù hợp với thời hạn ân hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng) gồm: ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ngày 7/4/2009, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-NHNN quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng thực hiện đầu tư mới để phát triển sản xuất-kinh doanh.

Các tổ chức tín dụng thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay trung, dài hạn bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư mới (các dự án đầu tư được thi công, mua sắm trước hoặc sau ngày 1/4/2009 mà thời hạn thi công, mua sắm phù hợp với thời hạn ân hạn đã cam kết trong hợp đồng tín dụng) gồm: ngân hàng thương mại theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009, Công ty tài chính theo quy định Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 10/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Các ngành, lĩnh vực kinh tế thuộc diện hỗ trợ bao gồm: ngành nông nghiệp và lâm nghiệp; ngành thủy sản; ngành công nghiệp khai thác mỏ; ngành công nghiệp chế biến; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước; ngành xây dựng (trừ công trình xây dựng văn phòng (cao ốc) cho thuê, công trình xây dựng, sửa chữa mua nhà để bán; ngành thương nghiệp, sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy, đồ dùng cá nhân và gia đình; ngành vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc; hoạt động khoa học và công nghệ.

Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng, kể từ ngày giải ngân đối với các khoản vay theo hợp đồng tín dụng ký trước và sau ngày 1/4/2009 mà được giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/4 đến 31/12/2009. Mức lãi suất hỗ trợ cho vay khách hàng là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế. Thông tư hướng dẫn cụ thể quy trình và trách nhiệm của khách hàng vay, ngân hàng thương mại, công ty tài chính và Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/4/2009, có hiệu lực thi hành sau kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article