Giá cước thu của khách hàng đối với dịch vụ bưu chính phổ cập có khối lượng đến 2 kg do Nhà nước đặt hàng Bưu chính Việt Nam cung cấp có mức giá cước dịch vụ là từ 2.000 đồng đến 4.500 đồng cho thư, 1.500 đồng (cho bưu thiếp).

Theo Thông tư số 13/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 30/3/2009, giá cước thu của khách hàng đối với dịch vụ bưu chính phổ cập có khối lượng đến 2 kg do Nhà nước đặt hàng Bưu chính Việt Nam cung cấp có mức giá cước dịch vụ là từ 2.000 đồng đến 4.500 đồng cho thư, 1.500 đồng (cho bưu thiếp). Đối với thư quốc tế, các nước trong Liên minh Bưu chính châu Á-Thái Bình Dương có mức cước từ 0,5 đôla Mỹ đến 2,3 đôla Mỹ. Đối với các nước khác, mức cước dịch vụ thư cơ bản này là từ 0,6 đến 2,7 đôla Mỹ. Bưu thiếp có mức cước dịch vụ là 0,4 đôla Mỹ. Giá cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2009, được đăng Công báo ngày 8/4/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article