Ngày 28/11/2008, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 19/2008/L-CTN công bố Luật Công nghệ cao, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghệ cao ở Việt Nam.

Ngày 28/11/2008, Chủ tịch nước đã có Lệnh số 19/2008/L-CTN công bố Luật Công nghệ cao, áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghệ cao ở Việt Nam.

Công nghệ cao là công nghệ có hàm lượng cao về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, được tích hợp từ thành tựu khoa học công nghệ và công nghệ hiện đại, tạo ra sản phẩm có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị tăng cao, thân thiện với môi trường, có vai trò quan trọng đối với việc hình thành ngành sản xuất, dịch vụ mới hoặc hiện đại hóa ngành sản xuất, dịch vụ hiện có. Doanh nghiệp công nghệ cao là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, cung ứng dịch vụ công nghệ cao, có hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp công nghệ cao. Các doanh nghiệp công nghệ cao được hưởng ưu đãi cao nhất về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Nhà nước khuyến khích doanh nghiệp nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cao, đầu tư phát triển công nghệ cao, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia hình thành mạng lưới cung ứng sản phẩm, dịch vụ phụ trợ cho ngành công nghiệp công nghệ cao. Nhà nước tập trung phát triển công nghệ cao trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và công nghệ tự động hóa. Tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển giao công nghệ cao phục vụ nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, sản xuất, kinh doanh sản phẩm công nghệ cao được hưởng mức ưu đãi cao nhất theo quy định pháp luật về chuyển giao công nghệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện dự án ươm tạo công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao tại cơ sở ươm tạo được hưởng mức ưu đãi cao nhất về đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí hoạt động từ kinh phí của Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao và nguồn kinh phí khác có nguồn gốc ngân sách Nhà nước. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế tham gia hoạt động đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao tại Việt Nam. Những tổ chức, cá nhân này được hưởng mức ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định pháp luật về thuế.

Luật được đăng Công báo ngày 10/3/2009 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article