Từ 1/3/2009, giá bán lẻ điện bình quân là 948,5 đ/kWh (chưa bao gồm thuế VAT), tăng 8,92% so với giá điện bình quân năm 2008. Từ 1/1/2010, giá bán điện được thực hiện trên cơ sở giá thị trường.

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trường tại Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg ngày 12/2/2009.

Theo đó, từ 1/3/2009, giá bán lẻ điện bình quân là 948,5 đ/kWh (chưa bao gồm thuế VAT), tăng 8,92% so với giá điện bình quân năm 2008. Từ 1/1/2010, giá bán điện được thực hiện trên cơ sở giá thị trường. Quyết định phê duyệt nguyên tắc điều chỉnh cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, cơ chế điều chỉnh giá bán điện theo thị trường và giá bán lẻ điện khu vực nông thôn.

Quyết định được đăng Công báo ngày 23/2/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/2/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article