Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãiđượcBộ Tài chính điều chỉnh tại Thông tư số 38/2009/TT-BTC ngày 27/2/2009. Mức thuế suất này áp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 9/3/2009.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với Danh mục linh kiện, phụ tùng ô tô trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi được Bộ Tài chính điều chỉnh tại Thông tư số 38/2009/TT-BTC ngày 27/2/2009. Mức thuế suất này áp dụng cho các Tờ khai Hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 9/3/2009.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/3/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article