Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong năm 2009 do suy giảm kinh tế phải giảm số lao động hiện có từ 30% trở lên hoặc từ 100 lao động trở lên, sau khi đã sử dụng các nguồn của doanh nghiệp mà vẫn chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định cho người lao động đã giảm thì được Nhà nước cho vay để thanh toán.

Theo Quyết định số 30/2009/QĐ-BTC ngày 23/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ, các doanh nghiệp trong năm 2009 gặp khó khăn do suy giảm kinh tế phải giảm số lao động hiện có từ 30% trở lên hoặc từ 100 lao động trở lên (không kể lao động thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng), sau khi đã sử dụng các nguồn của doanh nghiệp mà vẫn chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định cho người lao động đã giảm thì được Nhà nước cho vay để thanh toán.

Thời hạn vay tối đa là 12 tháng. Mức vay tối đa bằng số kinh phí để thanh toán nợ tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc. Lãi suất vay là 0%. Cơ quan cho vay là Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Trường hợp chủ doanh nghiệp bỏ trốn trong năm 2009, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ứng ngân sách địa phương trả cho người lao động có trong danh sách trả lương của doanh nghiệp.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/3/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article