Ngày 18/2/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ngày 18/2/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 17 điều khoản được sửa đổi bao gồm:

Điều 6. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan và các biện pháp khắc phục hậu quả,  Điều 7.Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính, Điều 8.Vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế, Điều 9.Vi phạm các quy định về khai hải quan và khai thuế, Điều 11.Vi phạm quy định về khai hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh đối với ngoại tệ, tiền Việt Nam bằng tiền mặt, vàng (dạng khối, thỏi, hạt, miếng), Điều 12.Vi phạm quy định về giám sát hải quan, Điều 13.Vi phạm quy định về kiểm soát hải quan, Điều 14.Xử phạt đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế, Điều 15.Vi phạm quy định về nộp thuế, Điều 16.Vi phạm các quy định chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa, phương tiện vận tải xuất, nhập cảnh, quá cảnh, Điều 17.Vi phạm quy định về quản lý kho ngoại quan, kho bảo thuế, Điều 18.Xúc phạm, cản trở, đe dọa công chức hải quan đang thi hành công vụ, Điều 23.Thẩm quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính,  Điều 27.Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện liên quan đến hành vi vi phạm, Điều 28.Thẩm quyền xử lý hành chính trong lĩnh vực hải quan, Điều 29.Phân định thẩm quyền xử phạt, Điều 32.Lập biên bản vi phạm hành chính.

Nghị định bổ sung thêm 02 điều (Điều 28b và Điều 36a) về ủy quyền xử lý vi phạm hành chính và định giá tang vật, hàng hóa để xác định mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Nghị định được đăng Công báo ngày 1/3/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article