Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực trên sẽ phải chịu hình thức xử phạt chính là phát tiền, mức tối đa đến 500 triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức đó còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 27/2/2009, Chính phủ đã ban hành  về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật (trong đô thị, khu đô thị  mới, khu công nghiệp, khu kinh tế  và khu công nghệ cao), quản lý phát triển nhà và công sở; hình thức và mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong các lĩnh vực trên sẽ phải chịu hình thức xử phạt chính là phát tiền, mức tối đa đến 500 triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức đó còn có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung (thu hồi, tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính), biện pháp khắc phục hậu quả (buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường do hành vi vi phạm hành chính gây ra; bồi thường thiệt hại. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm, kể từ ngày hành vi vi phạm được thực hiện (đối với dự án đầu tư xây dựng công trình, thời hiệu xử phạt là 2 năm, kể từ ngày dự án được bàn giao, đưa vào sử dụng).  Trong thời hạn nêu trên, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền thì thời hiệu xử phạt hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt. Tên tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, nội dung vi phạm, việc khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính được công bố trên trang tin điện tử của Bộ Xây dựng và UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định được được đăng Công báo ngày 12/3/2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2009, thay thế Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article