Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô - bao gồm thị trấn Lăng Cô và các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 27.198 ha – là đô thị cảng, đầu mối giao thông đường biển quan trọng, cung cấp các dịch vụ cảng nước sâu và điều phối hàng hóa trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Ngày 5/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 tại Quyết định số 1771/QĐ-TTg.

Khu Kinh tế Chân Mây-Lăng Cô - bao gồm thị trấn Lăng Cô và các xã Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế với diện tích 27.198 ha – là đô thị cảng, đầu mối giao thông đường biển quan trọng, cung cấp các dịch vụ cảng nước sâu và điều phối hàng hóa trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là một trong những trung tâm giao thương quốc tế lớn và hiện đại, trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, là đô thị phát triển các ngành công nghiệp sạch và công nghiệp kỹ thuật cao. Quy hoạch đưa ra các định hướng phát triển về không gian, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, các phân khu chức năng, quy hoạch đợt đầu – giai đoạn đến 2015, các chương trình và dự án ưu tiên đầu tư.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/12/2008 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article