Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/11/2008.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực vừa được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QÐ-BLÐTBXH ngày 27/11/2008.

Người thiết kế nồi hơi, bình chịu áp lực phải tuân thủ các quy định của Quy chuẩn này và tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật an toàn hiện hành về thiết kế, kết cấu. Người chế tạo nồi hơi, bình chịu áp lực phải thực hiện theo đúng thiết kế và không thấp hơn các quy định về chế tạo của tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật an toàn hiện hành. Tất cả các nồi hơi và bình chịu áp lực được lắp ráp hoàn chỉnh tại xưởng, trước khi xuất xưởng phải đóng tên hoặc mã hiệu của người chế tạo, số chế tạo trên thân nồi, thân bình, thân ba lông. Các cơ sở sử dụng nồi hơi và bình chịu áp lực phải đăng ký sử dụng theo quy định hiện hành. Việc đăng ký chỉ thực hiện một lần trước khi đưa thiết bị vào sử dụng hoặc khi chuyển bán cho cơ sở khác lắp đặt và sử dụng tại địa phương khác.

Quyết định được đăng Công báo ngày 12/12/2008 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article