Từ ngày 1/1/2009, dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định nội hạt sẽ có cước thuê bao tháng là 20.000 VNĐ (hoặc 635 đồng/ngày), cước liên lạc 200 VND/phút.

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 155/2008/QĐ-TTg ngày 1/12/2008.

Từ ngày 1/1/2009, dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại nhà thuê bao của tất cả các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông cố định nội hạt sẽ có cước thuê bao tháng là 20.000 VNĐ (hoặc 635 đồng/ngày), cước liên lạc 200 VND/phút. Mức cước dịch vụ điện thoại cố định nội hạt tại các điểm giao dịch công cộng, dịch vụ điện thoại cố định nội hạt đối với các khách hàng lớn, các doanh nghiệp, đại lý bán lại dịch vụ và các dịch vụ điện thoại cố định nội hạt khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Mức cước nội hạt do các doanh nghiệp tự quy định nhưng không khác biệt quá 50% so với gói cước cơ bản.  Các doanh nghiệp đăng ký giá cước với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định. Mức cước nội hạt từ ngày 1/1/2011 sẽ do doanh nghiệp tự quy định trên cơ sở khung giá hoặc chỉ số giá trần CPI theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.      

Quyết định được đăng Công báo ngày 11/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 809/2000/QĐ-TCCB gày 15/9/2000 của Tổng cục Bưu điện về việc ban hành cước thuê bao điện thoại cố định và cước liên lạc điện thoại nội hạt tại nhà thuê bao và các quy định khác trái với Quyết định này.

Ngày 8/12/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Đính chính số 2147/ĐC-TTg đính chính mức cước thuê bao 635 đồng/ngày tại Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg nói trên thành mức 667đồng/ngày.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article