Quy hoạch đưa ra mục tiêu tổng quát phát triển ngành dệt may trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu đảm bảo cho các doanh nghiệp dệt may phát triển bền vững, hiệu quả: tăng trưởng sản xuất bình quân đạt 16% đến 18%, tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 20% và kim ngạch xuất khẩu đạt 12 tỷ USD vào năm 2010, 18 USD tỷ vào năm 2015, 20 USD tỷ vào năm 2020, sử dụng 2,5 triệu lao động đến năm 2010, 3 triệu lao động đến năm 2020 v.v...

được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 42/2008/QĐ-BCT ngày 19/11/2008.

Quy hoạch đưa ra mục tiêu tổng quát phát triển ngành dệt may trở thành một trong những ngành công nghiệp trọng điểm, mũi nhọn về xuất khẩu đảm bảo cho các doanh nghiệp dệt may phát triển bền vững, hiệu quả. Giai đoạn 2008 đến 2010, tăng trưởng sản xuất bình quân đạt 16% đến 18%, tăng trưởng xuất khẩu bình quân đạt 20% và kim ngạch xuất khẩu đạt 12 tỷ USD vào năm 2010, 18 USD tỷ vào năm 2015, 20 USD tỷ vào năm 2020, sử dụng 2,5 triệu lao động đến năm 2010, 3 triệu lao động đến năm 2020 v.v... Tập trung sản xuất vải và phụ liệu phục vụ may xuất khẩu, đẩy mạnh đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất bông, xơ, sợi tổng hợp và phụ liệu để giảm dần nhập liệu, tiết kiệm ngoại tệ, tăng cường đầu tư phát triển ngành may xuất khẩu. Vùng đồng bằng sông Hồng được quy hoạch theo định hướng lấy Hà Nội là trung tâm dịch vụ, cung cấp nguyên phụ liệu, công nghệ, mẫu mốt, các cơ sở may sản xuất các sản phẩm có giá trị cao. Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm thương mại, thiết kế mẫu mốt, dịch vụ công nghệ dệt may và các nhà máy may sản phẩm thời trang. Vùng duyên hải miền Trung lấy Đà Nẵng làm trung tâm, vùng đồng bằng sông Cửu Long lấy Cần Thơ làm trung tâm hình thành các cụm công nghiệp may xuất khẩu và các khu công nghiệp dệt nhuộm tập trung tại mỗi vùng. Vùng đông bắc và Tây bắc bộ quy hoạch theo hướng bố trí một khu công nghiệp dệt tại Phú Thọ, các nhà máy may bố trí tại các tỉnh. Vùng Bắc trung bộ quy hoạch theo hướng bố trí các doanh nghiệp dệt may theo trục Quốc lộ I. Vùng Tây Nguyên định hướng đẩy mạnh chuyên môn hóa các cây nguyên liệu gắn liền chế biến tạo sản phẩm cho thị trường xuất khẩu như cây dâu tằm, bông v.v…Quy hoạch đưa ra hệ thống các giải pháp và chính sách thực hiện Quy hoạch. Các doanh nghiệp trong ngành dệt may tổ chức và mở rộng mạng lưới bán lẻ trong nước, quan tâm đến việc xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm, xây dựng hình ảnh ngành dệt may Việt Nam “chất lượng-trách nhiệm-thân thiện môi trường” trên thị trường quốc tế. Hiệp hội Dệt May và Tập đoàn Dệt May Việt Nam là đầu mối để phối hợp và liên kết với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước triển khai Chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho ngành. Tập đoàn Dệt May Việt Nam có trách nhiệm phát triển đầu tư những dự án dệt may có quy mô lớn.                                                                

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article