Ngày 19/11/2008, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 43/2008/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015.

Ngày 19/11/2008, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 43/2008/QĐ-BCT phê duyệt Chương trình sản xuất vải dệt thoi phục vụ xuất khẩu đến năm 2015.

Quyết định đưa ra quan điểm phát triển, định hướng phát triển, các giải pháp và chính sách thực hiện và kinh phí thực hiện Chương trình. Tập đoàn Dệt May Việt Nam làm hạt nhân liên kết triển khai 5 dự án dệt nhuộm trọng điểm giai đoạn 2007-2012: Dự án nhà máy nhuộm Teachang-Vina tại Yên Mỹ (liên doanh của Vinatex với Công ty Thiên Nam và Teachang Hàn Quốc), Dự án liên doanh của Vinatex với Công ty Thiên Nam và Teachang Hàn Quốc sản xuất vải XDenim tại Nam Định, Dự án di dời và nâng cấp nhà máy nhuộm Công ty cổ phần Dệt Nam Định, Dự án liên doanh với Tập đoàn ITG (Hoa Kỳ) sản xuất vải quần tạo Sơn Trà, Dự án nhà máy nhuộm Bình An trên cơ sở nâng cấp nhà máy nhuộm Việt Thắng và hợp tác với Tập đoàn Tencate (Hoa Kỳ). Nhu cầu vốn để thực hiện Chương trình giai đoạn 2008-2015 là 2.570,8 triệu USD. Cơ cấu vốn đầu tư: vốn tự huy động của Vinatex và các đối tác khác chiếm từ 20-30%, vốn vay từ các tổ chức tín dụng từ 70-80%. Huy động mọi nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài thông qua các hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh, liên doanh, liên kết, cổ phần hóa doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Khuyến khích các doanh nghiệp thu hút vốn thông qua thị trường chứng khoán, vay thương mại với các điều kiện có hoặc không có bảo lãnh của Chính phủ.                                               

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/12/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article