Trong khuôn khổ: “ Chương trình Hỗ trợ Đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV giai đoạn 2004 – 2008” năm 2007 của Chính phủ, Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật DNNVV tại Hà Nội thuộc Cục Phát triển DNNVV – Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một trong các đơn vị được giao triển khai chương trình đào tạo cho các DNNVV. 


Chương trình Hỗ trợ Đào tạo nguồn nhân lực cho các DNNVV giai đoạn 2004 – 2008” năm 2007 của Chính phủ, Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật DNNVV tại Hà Nội thuộc Cục Phát triển DNNVV – Bộ Kế hoạch và Đầu tư là một trong các đơn vị được giao triển khai chương trình đào tạo cho các DNNVV.  Từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2007, Trung tâm dự kiến liên tục mở các khoá đào tạo có sự hỗ trợ kinh phí của Nhà nước cho các cá nhân, chủ doanh nghiệp thuộc các tỉnh thành phố phía Bắc ( Các học viên được miễn phí giảng viên, tài liệu đào tạo… ) theo các chuyên đề sau:

Khởi nghiệp

Quản lý kỹ thuật (áp dụng các công cụ cải tiến NSCL như Kaizen, 5S, 7 Tools, TPS, QCC…..)

Quản trị nhân sự (Quản lý và phát triển nguồn nhân lực)

Quản trị sản xuất (Quản lý và điều hành sản xuất)

Quản trị tài chính cho DNNVV (Kế toán cho chủ DNNVV)

Quản trị Marketing (Marketing cho DNNVV, Kỹ năng bán hàng, Đo lường sự thoả mãn khách hàng, Quản lý quan hệ khách hàng….)

Quản trị dự án đầu tư (Quản lý dự án, lập và lựa chọn phương án kinh doanh..)

Kỹ năng quản trị của Chủ DNNVV (Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo, kỹ năng hội họp, kỹ năng uỷ thác, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng, kỹ năng làm việc nhóm, tạo động lực làm việc…..)

Quản lý chất lượng (ISO 9000, ISO 14000, TQM…)

Ứng dụng CNTT trong SXKD của DNNVV

Khoá đào tạo Giảng viên phát triển Doanh nhân.

Khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

 Chương trình đào tạo trong tháng 4,5/2007 như sau:

 

Tháng

4

TT

Tên Khoá đào tạo

Thời gian

1

Kỹ năng bán hàng hiện đại        

5 ngày từ ngày 9 đến 13

(8h30-11h30 hàng ngaỳ)

2

Khoá ĐT Giảng viên: Kỹ năng giảng dạy cho DNNVV

5 ngày từ ngày 16 đến 20

(8h30-16h30 hàng ngày)

3

5S, Kaizen và QCC cho DNNVV

2 ngày từ ngày 23 đến 24

(8h30-16h30 hàng ngày)

Tháng 5

1

Quản lý dự án, lập và lựa chọn phương án kinh doanh

5 ngày từ ngày 7 đến 11

(8h30-11h30 hàng ngày)

2

Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

5 ngày từ ngày 14 đến 18

(8h30-11h30 hàng ngày)

3

Marketing cho DNNVV

5 ngày từ ngày 21 đến 25

(8h30-11h30 hàng ngày)

4

Khoá đào tạo Giảng viên phát triển Doanh nhân (Chuyên gia Ấn Độ giảng dạy)

 14 ngày từ ngày 14 đến 25

(8h30-16h30 hàng ngày)

5

 

Khoá đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

3 ngày từ 28 đến 30

(8h30-16h30 hàng ngày)

6

Khoá Nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp (Chuyên gia Ấn Độ giảng dạy)

6 ngày từ 28 đến 2/6/2007

(17h30 – 20h30 hàng ngày)

Địa điểm: Phòng Đào tạo Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật DNNVV (Tầng 6 Toà nhà 47 Quan Thánh – HN)

Số lượng học viên: 25 người/ khoá.

Xem chi tiết các khoá học tại đây

Thông tin chi tiết khoá học được đăng tải trên website: www.hotrodoanhnghiep.gov.vn

Đăng ký khoá học xin liên hệ: Chị Khương Ngọc Ánh (0904 459 608), Lê Phương Uyên

Trung tâm hỗ trợ Kỹ thuật Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tại Hà Nội (TAC-HN)

Tầng 6 Toà nhà Số 47 Quán Thánh – Ba Đình – Hà Nội,

 Tel: (04) 7 344 554, 7345644 /    Fax: (04) 7 344 163 /      E-mail: viedc@vnn.vn

  Tel: (04) 7 344 554, 7344 163 /    Fax: (04) 7 344 163 /      E-mail: viedc@vnn.vn , 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article