Ngày 10/10/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

Ngày 10/10/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025.

Khu Kinh tế Nghi Sơn là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản như công nghiệp lọc-hóa dầu, luyện cán thép cao cấp, cơ khí chế tạo, sản xuất và lắp ráp ôtô, sửa chữa và đóng mới tàu biển, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến và xuất khẩu… gắn liền với việc xây dựng và khai thác cảng biển Nghi Sơn; vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt. Tổng diện tích đất của Khu Kinh tế Nghi Sơn là 18.611,8 ha, trong đó khu bảo thuế có diện tích 550 ha, khu vực thuế quan 10.498 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Ban quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng và các dự án đầu tư phát triển khu Kinh tế Nghi Sơn theo đúng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan.

Quyết định được đăng Công báo ngày 23/10/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article