Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Danh sách 13 mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH.

Ngày 10/10/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Danh sách 13 mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư trực tiếp ra nước ngoài tại Quyết định số 1175/2007/QĐ-BKH.

Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài được in trên giấy khổ A4, có hình hoa văn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành. Mẫu các văn bản này được áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Quyết định được đăng Công báo ngày 23/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article