Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”.

Ngày 18/9/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 78/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế và giải quyết các thủ tục hành chính thuế của người nộp thuế theo cơ chế “một cửa”.

Cơ quan thuế - bao gồm Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế - có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu hướng dẫn, giải đáp vướng mắc về chính sách thuế, quản lý thuế của người nộp thuế.  Quy chế hướng dẫn việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người nộp thuế trong đăng ký thuế và cấp mã số thuế; đăng ký thay đổi phương pháp tính thuế giá trị gia tăng và các văn bản đăng ký khai thuế, nộp thuế khác theo quy định pháp luật; Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế; Miễn thuế, giảm thuế; Hoàn thuế; Xác nhận nghĩa vụ thuế; Tài liệu khác gửi cơ quan thuế theo quy định pháp luật. Việc giải quyết các đơn thư khiếu nại của người nộp thuế, tố cáo người nộp thuế, công chức thuế không thuộc phạm vi áp dụng của Quy chế này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article