Thuốc chưa có số đăng ký chỉ được phép nhập khẩu vào Việt Nam theo hình thức Giấy phép nhập khẩu.

Theo quy định tại Quyết định số 151/2007/QĐ-TTg ngày 12/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, thuốc chưa có số đăng ký chỉ được phép nhập khẩu theo hình thức Giấy phép nhập khẩu. Giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký có giá trị tối đa 01 năm kể từ ngày ký.

Các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp bán buôn thuốc có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và có kho thuốc đạt tiêu chuẩn về thực hành tốt bảo quản thuốc được phép nhập khẩu thuốc theo quy định pháp luật về dược, quy định của Bộ Y tế và các quy định liên quan. Thương nhân nước ngoài cung cấp thuốc chưa có số đăng ký nhập khẩu vào Việt Nam phải là các doanh nghiệp có giấy phép hoạt động tại Việt Nam do Bộ Y tế cấp. Quyết định quy định cụ thể về nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký, nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc chưa có số đăng ký.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký đã được cấp trước ngày Quyết định có hiệu lực được tiếp tục thực hiện đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy phép.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article