Ngày 10/9/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Ngày 10/9/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 144/2007/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Tổ chức, cá nhân có hành vi VPHC trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị áp dung một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo và phạt tiền. Mức phạt tiền thấp nhất là 500.000 đồng, mức phạt tiền cao nhất là 40.000.000 đồng.  Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và các biện pháp khắc phục hậu quả (thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đình chỉ thực hiện Hợp đồng cung ứng lao động…). Thời hiệu xử phạt VPHC là một năm kể từ ngày VPHC được thực hiện. Nếu quá thời hiệu nói trên mà VPHC mới bị phát hiện thì không tiến hành xử phạt nhưng bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có thẩm quyền quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Nghị định được đăng Công báo ngày 22/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định về xử phạt VPHC trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article