Bộ Công thương vừa có Quyết định số 04/2007/QĐ-BCT  ngày 11/9/2007 quy định về việc tổ chức nhập khẩu và lưu thông dầu diesel.

Bộ Công thương vừa có Quyết định số 04/2007/QĐ-BCT ngày 11/9/2007 quy định về việc tổ chức nhập khẩu và lưu thông dầu diesel.

Theo đó, các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu tiến hành nhập khẩu và cung ứng cho thị trường trong nước hai loại dầu diesel DO 0,,5S và DO 0,25S. Sở Thương mại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc nhập khẩu và lưu thông dầu diese, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi vi phạm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article