Liên Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn thực hiện  về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.

Ngày 30/8/2007, Liên Bộ Công thương - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT hướng dẫn thực hiện Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường về tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh nhập khẩu phế liệu.

Thương nhân đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu (quy định tại khoản 2 Mục I Thông tư) gửi hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường ở địa phương nơi đặt cơ sở sản xuất hoặc kho, bãi chứa phế liệu nhập khẩu để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu. Trường hợp thương nhân có các sơ sở sản xuất và kho bãi chứa phế liệu ở nhiều tỉnh, thành phố thì phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập phế liệu cho từng cơ sở ở từng tỉnh, thành phố. Thủ tục nhập khẩu phế liệu thực hiện tại hải quan cửa khẩu. Thông tư hướng dẫn cụ thể hồ sơ thực hiện thủ tục nhập khẩu phế liệu đối với trường hợp thương nhân có cơ sở sản xuất trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, tái chế; trường hợp thương nhân nhập khẩu ủy thác; nhập khẩu phế liệu để phân phối.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article