Điều kiện và quy trình cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (C/O điện tử) cấp cho hàng xuất khẩu của Việt Nam được quy định tại Quyết định số 18/2007/QĐ-BTM ngày 30/7/2007 của Bộ Thương mại.

Điều kiện và quy trình cấp chứng nhận xuất xứ điện tử (C/O điện tử) cấp cho hàng xuất khẩu của Việt Nam được quy định tại Quyết định số 18/2007/QĐ-BTM ngày 30/7/2007 của Bộ Thương mại.

Thương nhân thỏa mãn các điều kiện về pháp lý, điều kiện về năng lực (xuất khẩu dệt may, giày dép, có kim ngạch xuất khẩu bình quân trong 3 năm gần đây đạt trên 30 triệu USD/năm…), điều kiện kỹ thuật (có hệ thống an ninh, bảo mật tích hợp được với Hệ thống MOT-CA của Bộ Thương mại) sẽ được cấp C/O điện tử. Hồ sơ đăng ký cấp C/O điện tử gồm: đơn đăng ký tham gia eCoSys (hệ thống quản lý và cấp C/O điện tử do Bộ Thương mại triển khai); danh sách đơn vị, cán bộ được ủy quyền ký hồ sơ đề nghị cấp C/O; thẻ CA. Thương nhân có đủ điều kiện được cấp C/O điện tử có quyền đề nghị cấp C/O theo phương pháp thông thường.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article