Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội xin thông báo 6 nội dung chính chương trình đào tạo Tháng 5/2007 trong khuôn khổ "Chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008".

Trong khuôn khổ "Chương trình Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008", Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội xin thông báo 6 nội dung đào tạo của Tháng 5/2007 gồm: Phương pháp lập và lựa chọn phương án kinh doanh, Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh, Marketing cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phát triển giảng viên về khuyến khích tinh thần lập nghiệp, Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu, Nâng cao năng lực kinh doanh cho chủ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để biết chi tiết nội dung từng khoá đào tạo và form đăng ký, xin mời truy cập mục Liên kết - Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article