Ngày 18/01/2013 tại Công ty cổ phần Cơ điện miền Trung, Trung tâm Hỗ trợ DNNVV miền Trung đã làm lễ bế giảng khóa tập huấn “Quản lý chương trình theo mục tiêu” và “Thương mại quốc tế”.

Khóa tập huấn “Quản lý theo mục tiêu” và “Thương mại quốc tế” là khóa tập huấn đầu tiên được thực hiện tại Công ty Cổ phần cơ điện Miền Trung với sự tham gia của 43 học viên bao gồm lãnh đạo phòng ban và nhân viên của Công ty. Nội dung chương trình tập huấn này đã được thiết kế lại và người trình bày là ông Jai Paek Lee, chuyên gia Hàn Quốc đang làm việc tại TAC Đà Nẵng thực hiện.

 “Quản lý theo mục tiêu” là một trong những chương trình quản lý được rất nhiều doanh nghiệp lớn áp dụng trong suốt hơn nửa thập kỷ qua. Chương trình nhằm liên kết mục tiêu của nhân viên với mục tiêu của tổ chức, vì vậy nó rất hữu ích cho doanh nghiệp khi cần một mô hình thay đổi cùng chiến lược đẩy mạnh hiệu năng quản lý với việc thiết lập mục tiêu.

Chương trình “Thương mại quốc tế” được biên soạn với những kiến thức thương mại quốc tế cơ bản, bên cạnh đó các thuật ngữ thanh toán, bảo hiểm, thư tín dụng, chứng từ vận chuyển, thương thuyết với ngân hàng cũng đã được đưa vào nội dung này. Chương trình này rất hữu ích cho Công ty khi đang muốn phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Khóa tập huấn bao gồm gần 40 giờ được tập trung chú trọng vào thảo luận và thực hành với các tình huống cụ thể. Cuối khóa, các học viên có bài kiểm tra ứng dụng và được chuyên gia đánh giá kết quả.

Theo đánh giá của ông Huỳnh Hà Nam – Phó Tổng Giám đốc CEMC, khóa tập huấn đã thành công tốt đẹp, góp phần củng cố kiến thức và sẽ giúp học viên giải quyết công việc thực tiễn một cách hiệu quả hơn.

Vân Trang

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article