Sản xuất hàng giả là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chế tạo, chế bản, in ấn, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, san chia, sang chiết, nạp, đóng gói và hoạt động khác làm ra hàng giả để đưa vào lưu thông.

Ngày 10 tháng 1 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả (tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai và những vật gắn liền với đất đai).

“Sản xuất hàng giả” là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chế tạo, chế bản, in ấn, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, san chia, sang chiết, nạp, đóng gói và hoạt động khác làm ra hàng giả để đưa vào lưu thông. “Buôn bán hàng giả” là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng, trưng bày, giới thiệu, quảng cáo, khuyến mại, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động khác để đưa hàng giả vào lưu thông.

Nghị định phân biệt các loại hàng giả, bao gồm: Hàng không có giá trị sử dụng, công dụng; hàng giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa;  hàng giả mạo về sở hữu trí tuệ quy định tại Điều 213 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005; tem, nhãn, bao bì giả (Tem, nhãn, bao bì giả gồm đề can, nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa, các loại tem chất lượng, phiếu bảo hành, niêm màng co hàng hóa hoặc vật phẩm khác của cá nhân, tổ chức kinh doanh có chỉ dẫn giả mạo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này).

Tùy từng hành vi vi phạm, tính chất và mức độ vi phạm, đối tượng vi phạm bị phạt tiền, có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung (tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm quy định). Các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính được cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề còn có thể bị tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn giấy phép, chứng chỉ hành nghề. Người có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (tiêu hủy hàng giả, loại bỏ yếu tố vi phạm trên nhãn, bao bì hàng giả, buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng giả, buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính vào ngân sách nhà nước…).

Mức phạt tiền thấp nhất là từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng, áp dụng cho hành vi buôn bán tem, nhãn bao bì giả có số lượng đến 100 cái, chiếc, tờ hoặc đơn vị tính tương đương. Mức xử phạt cao nhất – không quá 100.000.000.000 đồng (áp dụng đối với hành vi sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thức ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, giống vật nuôi mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Hàng giả là phụ gia thực phẩm, hóa mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, xi măng, sắt thép xây dựng, mũ bảo hiểm…).

Thủ tục xử phạt, thời hạn xử phạt, thủ tục chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm, chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính, chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định của Pháp lệnh và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP.

Việc xác định giá trị tang vật, phương tiện vi phạm làm căn cứ cho việc xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt thực hiện theo quy định tại Điều 34 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP. Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh và Nghị định số 128/2008/NĐ-CP.

Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 200.000 đồng. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5.000.000 đồng; tịch thu tang vật vi phạm và phương tiện vi phạm có giá trị đến 30.000.000 đồng và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này (trừ biện pháp buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng giả, tang vật).

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 20.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc không có thời hạn; đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm; tịch thu tang vật vi phạm và phương tiện vi phạm; Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 70.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc không có thời hạn, đình chỉ có thời hạn hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ vi phạm; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013. Hành vi vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán hàng giả thực hiện và lập biên bản vi phạm hành chính trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì việc xử phạt được áp dụng theo quy định tại các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực có liên quan. Hành vi vi phạm hành chính về sản xuất, buôn bán hàng giả đã lập biên bản vi phạm hành chính trong thời gian Nghị định này chưa có hiệu lực, nhưng tại thời điểm xử phạt Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định này để xử phạt trong trường hợp Nghị định này không quy định bị xử phạt hành chính hoặc quy định hình thức xử phạt và mức xử phạt nhẹ hơn.

Phong Lâm

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article