Nhằm giúp doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Hàn Quốc tham khảo và tìm kiếm cơ hội đầu tư trong một số lĩnh vực sản phẩm, TT Hỗ trợ DNNVV phía Bắc tổ chức hoạt động kết nối kinh doanh thông qua "Hội nghị xúc tiến thương mại SMBA 2015", tổ chức ngày 10/9/2015 tại Hà Nội.
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article