Chương trình được hợp tác triển khai giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

THÔNG BÁO

Mời tham gia Chương trình thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo lần 1

 

Với mục tiêu hỗ trợ, thúc đẩy thương mại hóa các sản phẩm vượt trội của Việt Nam ra đời từ kết quả nghiên cứu của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền sản xuất trong nước, góp phần xây dựng nền kinh tế tự chủ và bền vững, ngày 26/12/2014, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về việc triển khai thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo. Dự kiến trong giai đoạn 2015-2016, Chương trình sẽ lựa chọn và hỗ trợ ít nhất 5 sản phẩm đổi mới đáp ứng các tiêu chí để tham gia Chương trình.

Triển khai thực hiện Chương trình thí điểm trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức thông báo mời tham dự Chương trình hợp tác thí điểm hỗ trợ thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo, cụ thể như sau:

I. Đối tượng tham gia:

            Các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, cá nhân các nhà nghiên cứu, nhóm nghiên cứu của Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam (không bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp nhà nước trong đó vốn chủ sử hữu của Nhà nước hoặc Nhà đầu tư nước ngoài vượt quá 49% tổng vốn điều lệ) có các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí dưới đây:

            1. Sản phẩm do các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam làm chủ được công nghệ sản xuất, chế tạo và sản phẩm đầu ra

            2. Sản phẩm là kết quả ứng dụng nghiên cứu khoa học công nghệ có tính mới và ưu việt hơn về chất lượng và giá cả so với các sản phẩm tương tự/cùng loại trên thị trường Việt Nam

            3. Những sản phẩm có nhu cầu lớn đối với phát triển kinh tế xã hội của đất nước; có khả năng cạnh tranh vượt trội về chất lượng và giá cả, đáp ứng yêu cầu của thị trường mua sắm của Chính phủ và tiêu dùng của nhân dân

            4. Có tác động lan tỏa, tạo nhiều công ăn việc làm cho xã hội, thân thiện với môi trường

            5. Có khả năng thay thế được hàng nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước

            6. Ưu tiên những sản phẩm có quy mô thị trường tiềm năng lớn, đáp ứng được nhu cầu quốc gia và toàn cầu, giải quyết được các vấn đề bức xúc đặt ra trong quản lý kinh tế xã hội, môi trường

            7. Có khả năng lượng hóa được hiệu quả kinh tế xã hội trước và sau khi thực hiện hỗ trợ.

II. Lĩnh vực/sản phẩm hỗ trợ:

- Công nghệ xử lý rác thải y tế, rác thải sinh hoạt

- Công nghệ xử lý nước thải

III. Thời hạn nộp hồ sơ

- Ngày bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký là 16/3/2015

- Ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký là 16/4/2015

IV. Hồ sơ đề xuất:

1. Hồ sơ đề xuất theo Mẫu đính kèm gồm cả bản giấy và bản điện tử;

2. Bản sao chứng chỉ, chứng nhận liên quan đến sản phẩm;

3. Bản sao pháp lý (trường hợp là doanh nghiệp, tổ chức, viện nghiên cứu);

4. Bản photo hợp đồng cung cấp sản phẩm cho 03 khách hàng điển hình;

V. Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ gửi về hai địa chỉ sau:

1. Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội.

ĐT: 080-44932 Fax: 04 3 7342189

2. Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

ĐT: 04-39436865 Fax: 04-39436865

Địa chỉ email nhận bản điện tử: hotrosanphamkhcn@gmail.com

Để giải đáp thông tin liên quan, vui lòng liên hệ với các cơ quan nêu trên./.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article