Cục Phát triển doanh nghiệp mong nhận được sự tham gia tích cực từ quý doanh nghiệp

Để thực hiện hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hiện đang phối hợp với Cơ quan Phát triển DNNVV Philippines chuẩn bị cho Dự án nghiên cứu “Thúc đẩy thương mại của DNNVV thông qua sự hiểu biết tốt hơn về các biện pháp phi thuế quan trong APEC”.

Mục tiêu của Dự án nhằm xây dựng sự hiểu biết tốt hơn về các biện pháp phi thuế quan đối với các nền kinh tế APEC và các nền tảng hiện có (ví dụ, hệ thống thông báo/công cụ trực tuyến của Tổ chức Thương mại Thế giới - WTO), các hiệp định, thỏa thuận (ví dụ, gói Bali) hoặc các nguồn lực sẵn có trong các nền kinh tế APEC để thúc đẩy và cải thiện thương mại cho DNNVV (ví dụ, thành lập một trung tâm thúc đẩy thương mại, tư vấn pháp lý, nâng cao năng lực thể chế v.v...). Từ đó, nhận biết những thách thức, cơ hội và đưa ra các giải pháp thúc đẩy thương mại cho DNNVV trong khu vực APEC.

Cục Phát triển doanh nghiệp mong muốn mời các doanh nghiệp góp phần cho thành công của nghiên cứu bằng cách tham gia khảo sát về chủ đề này.

Đối tượng là các doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và thủ công mỹ nghệ; tích cực xuất khẩu (trực tiếp và/hoặc gián tiếp) trong ba năm vừa qua; với quy mô vừa (có hơn 20 nhân viên). Việc tham gia khảo sát là hoàn toàn tự nguyện. Tên của cá nhân hay doanh nghiệp sẽ không được tiết lộ trong báo cáo tổng hợp để đảm bảo việc giữ bí mật, không tiết lộ danh tính và thông tin cá nhân.

Chi tiết bảng hỏi sẽ được gửi tới doanh nghiệp qua email.

Doanh nghiệp tham gia khảo sát có cơ hội được dự án tài trợ một phần kinh phí tham dự Hội thảo báo cáo kết quả Dự án vào tháng 6/2015 ở Atlanta, Georgia, Mỹ.

Cục Phát triển doanh nghiệp mong nhận được sự tham gia tích cực từ quý doanh nghiệp. Xin vui lòng cung cấp tên người liên lạc, tên doanh nghiệp, sản phẩm xuất khẩu và thị trường, điện thoại/số fax, địa chỉ email và website của doanh nghiệp (nếu có) tới anh Phạm Thái Sơn, Phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Phát triển doanh nghiệp, email: son.asmed@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý doanh nghiệp./.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article