Mỗi sân bay, cảng biển quốc tế có 01 quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa cho cơ quan hải quan và 01 quầy hoàn thuế cho mỗi Ngân hàng thương mại phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhằm thực hiện quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh, ngày 23 tháng 6 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 8265/BTC-TCHQ về bố trí quầy kiểm tra hóa đơn hàng hóa và quầy hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoàiCông văn số 8268/BTC-TCHQ về danh sách sân bay, cảng biển quốc tế áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài để hướng dẫn chi tiết.

Theo đó, việc bố trí quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa cho cơ quan hải quan và quầy hoàn thuế cho Ngân hàng thương mại được thực hiện cụ thể như sau:

Mỗi sân bay, cảng biển quốc tế có 01 quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa cho cơ quan hải quan và 01 quầy hoàn thuế cho mỗi Ngân hàng thương mại phục vụ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi cảng biển 01 quầy kiểm tra hóa đơn, hàng hóa của cơ quan hải quan với vị trí thuận lợi nhất cho việc làm thủ tục. Diện tích quầy tối thiếu là 20m2.

Danh sách các sân bay, cảng biển áp dụng hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài bao gồm:

- Sân bay quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh.

- Các cửa khẩu cảng biển quốc tế: Khánh Hội (Thành phố Hồ Chí Minh), Đà Nẵng (Thành phố Đà Nẵng), Nha Trang (Tỉnh Khánh Hòa).

Đương nhiên, để được hoàn thuế GTGT, hàng hóa của người nước ngoài phải đáp ứng quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh  (Quỳnh Nga).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article