Kể từ ngày 16/6/2014, thương nhân nhập khẩu các sản phẩm thép sẽ làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

Theo Thông tư số 17/2014/TT-BCT ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công thương, kể từ ngày 16 tháng 6 năm 2014, chế độ cấp Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép quy định tại Phụ lục I Thông tư số 23/2012/TT-BCT ngày 07 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương đã bị bãi bỏ.

Cụ thể là các sản phẩm sau:

-    - Sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, các nguội (ép nguội) chưa dát phủ, mạ hoặc tráng (mã hàng 7209).

-    - Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng (mã 7210).

-    - Các sản phẩm sắp hoặc thép không hợp kim cán phẳng, chiều rộng dưới 600mm, chưa phủ, mạ hoặc tráng (mã hàng 7211).

-     - Các sản phẩm sắp hoặc thép không hợp kim cán phẳng, chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng (mã hàng 7212).

-     - Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng (mã hàng 7213).

-     - Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán (mã hàng 7214).

-     - Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác (mã hàng 7215).

-     - Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên (mã hàng 7219).

-     - Các sản phẩm thép không gỉ được cán phẳng có chiều rộng dưới 600mm (mã hàng 7220).

-     - Các loại ống, ống dẫn và thanh hình có mặt cắt rỗng khác, bằng sắt hoặc thép (ví dụ nối mở, hàn, tán đinh hoặc ghép bằng cách tương tự) (mã hàng 7306).

Do vậy, thương nhân nhập khẩu các sản phẩm thép nói trên sẽ làm thủ tục hải quan theo quy định hiện hành.

Xem thêm bài viết trên Cổng thông tin doanh nghiệp "Một số sản phẩm thép được áp dụng chế độ cấp giấy phép tự động" (Quang Vinh).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article