Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế theo lĩnh vực được phân công, trong đó, về tái cơ cấu doanh nghiệp cần tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Ngày 4 tháng 4 năm 2014, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 23/NQ-CP phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 3 năm 2014, trong đó yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục trin khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Tiếp tục bảo đảm sự ổn định của thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường vàng, kiểm soát tốt lạm phát; triển khai các giải pháp thúc đy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xut, kinh doanh gn với kim soát, nâng cao chất lượng tín dụng; nghiên cứu điều chỉnh giảm lãi suất các khoản vay cũ đtháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp... Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu toàn diện các tổ chức tín dụng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

- Thực hiện đng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước, thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế...(Bộ Tài chính).

- Tích cực thúc đẩy công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường các biện pháp thu hút và giải ngân vốn FDI và ODA. Tiếp tục rà soát những vướng mắc, tồn tại trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản để đy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA trong năm 2014; phối hợp với các bộ liên quan xử lý kinh phí giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

- Tích cực chỉ đạo nâng cao công tác giám sát chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình giao thông trọng điểm; trin khai quyết liệt công tác kiểm tra tải trọng xe cơ giới, nhất là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (Bộ Giao thông vận tải).

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, củng cvà mở rộng thị trường xut khẩu; các chương trình kích cầu thị trường nội địa, có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho, kích thích tiêu dùng nội địa, tiếp tục tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; Phối hợp với các bộ, cơ quan thúc đy, đàm phán đsớm ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA); Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA); Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga - Belarus – Kazakhstan (Bộ Công Thương).

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực triển khai Đán tái cơ cấu nông nghiệp.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ (Bộ Thông tin và Truyền thông).

- Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tng thể tái cơ cấu nền kinh tế theo lĩnh vực được phân công, trong đó, về tái cơ cấu doanh nghiệp cần tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; về tái cơ cấu đầu tư công, tập trung thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là đầu tư nước ngoài, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để cải thiện môi trường đầu tư.

- Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai kế hoạch thanh tra quý II năm 2014; chú trọng thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn đọng kéo dài… (Nguyễn Lan).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article