Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của ngành xây dựng trong năm vừa qua trên 5 mặt công tác.

Ngày 28 tháng 1 năm 2014, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 58/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 của ngành xây dựng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của ngành xây dựng trong năm vừa qua trên 5 mặt công tác. Bên cạnh những thành tích đã đạt, Bộ Xây dựng cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo về tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao, công tác phát triển đô thị một số nơi còn thiếu bền vững; tình trạng thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng vẫn còn nhiều bức xúc; tình trạng xây dựng không phép, sai phép.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014, Phó Thủ tướng chỉ đạo ngành xây dựng cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

- Thực hiện tốt Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, nhóm giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014;

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước của Ngành, trọng tâm là các dự án Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản để trình Quốc hội thông qua;

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch xây dựng trên phạm vi cả nước, chú trọng các đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch chung các đô thị;

- Tăng cường quản lý nhà nước kết hợp với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư, chậm tiến độ, kéo dài thời gian xây dựng, làm lãng phí các nguồn lực đầu tư;

- Nghiên cứu đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ tín dụng, tài chính trong dài hạn đối với phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá bán thấp, nhà ở cho thuê; các chính sách, giải pháp thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị, đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư công, nghiên cứu áp dụng mô hình PPP và các dự án, nhất là các dự án thuộc lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, xử lý chất thải rắn nhằm thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước khác.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành xây dựng, trước hết là đáp ứng yêu cầu tư vấn thiết kế, thi công xây lắp các công trình quy mô lớn, công trình trọng điểm quốc gia, về lâu dài phải đủ sức cạnh tranh với các nhà thầu quốc tế, từng bước chiếm lĩnh thị trường xây dựng trong nước, hướng tới hội nhập khu vực và quốc tế (Phong Lâm).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article