Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố.

Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND quy định về quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Các tổ chức, cá nhân khi đầu tư sản xuất gạch, ngói nung phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật; thực hiện trình tự, thủ tục về đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng;

- Dự án đầu tư sản xuất gạch, ngói nung phải có nội dung đáp ứng: i) quy định Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND Thành phố phê duyệt Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 09/202/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội; ii) phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của từng địa phương; iii) công nghệ, thiết bị sản xuất đạt trình độ tiên tiến, bảo đảm chất lượng sản phẩm và môi trường sinh thái; iv) sản phẩm gạch, ngói phải đạt chất lượng theo tiêu chuẩn đã được đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Các tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng đất sét mỏ, đất sét đồi tại những khu vực đã được quy hoạch sử dụng sản xuất gạch, ngói; đất úng, ngập không có khả năng canh tác; đất nạo vét, khơi sâu ao, sông, hồ; đất ven sông ngoài hành lang bảo vệ đê không dùng để sản xuất nông nghiệp; đất đê đã được hủy bỏ; đất hạ cốt để cải tạo đồng ruộng, đất nạo vét, đào kênh, mương đã có đề án được duyệt; các loại nguyên liệu khác (phế thải xây dựng và các loại vật liệu khác) làm nguyên liệu để sản xuất gạch, ngói nung.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư tiền vốn, khoa học công nghệ tiên tiến, sử dụng lao động để sản xuất gạch, ngói bằng nguồn nguyên liệu khai thác từ đất sét đồi, các loại phế liệu xây dựng để triệt để tiết kiệm nguyên liệu và chuyển đổi dần sang sản xuất vật liệu xây không nung. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp khai thác, cung cấp nguyên liệu sản xuất gạch, ngói tận dụng vùng đất bãi sông, đất đồi gò, các loại phế thải xây dựng.

Quyết định quy định 5 trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, trong quá trình đầu tư, sản xuất gạch ngói nung, trong đó có trách nhiệm về bảo đảm chất lượng sản phẩm. Trong quá trình hoạt động, nếu bụi, khói lò gây thiệt hại đến lợi ích của người sản xuất, trồng trọt, đời sống của nhân dân ở xung quanh thì phải ngừng sản xuất, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và đền bù theo thỏa thuận với người bị thiệt hại. Trường hợp không thỏa thuận được phải căn cứ theo kết quả đánh giá thiệt hại của cơ quan chức năng có thẩm quyền để đền bù.

Việc tiêu thụ sản phẩm phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của Nghị định số 124/2007/NĐ-CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng, phải phù hợp với Quy hoạch các địa điểm được phép kinh doanh vật liệu xây dựng có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và các quy định khác có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 120/200/QĐ-UB ngày 29/11/2001 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về Quy định quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói đất sét nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Minh Tú

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article