Ngày 4 tháng 4 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi.

Ngày 4 tháng 4 năm 2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2013/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi.

Theo quy định tại Thông tư, tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài:

- phải nộp lệ phí khi có đơn đề nghị cơ quan quản lý nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện cấp giấy phép trong lĩnh vực chăn nuôi;

- phải nộp phí khi được kiểm tra, đánh giá chất lượng lô hàng thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu.

phải nộp phí khi được kiểm tra, đánh giá chất lượng lô hàng thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu.

Thông tư ban hành danh mục 16 loại lệ phí trong việc cấp giấy phép xuất, nhập khẩu tinh, phôi giống vật nuôi; cấp giấy phép đăng ký thức ăn chăn nuôi sản xuất trong nước vào danh mục thức ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt Nam; cấp giấy phép công nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu; cấp giấy phép nhập khẩu thức ăn chăn nuôi để sản xuất, gia công nhằm mục đích tái xuất; cấp giấy phép xuất, nhập khẩu các chế phẩm phục vụ chăn nuôi v.v… Mức lệ phí được quy định ở hai mức: 40.000 đồng và 120.000 đồng//01 sản phẩm hoặc mã hiệu.

Phí mà tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài phải nộp là phí kiểm tra, đánh giá chất lượng lô hàng thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu (mức thu bằng 0,095% giá trị lô hàng nhưng tối thiểu là 285.000 đồng, tối đa không quá 9.500.000 đồng).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2013. 

Trịnh Hương

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article