Nhằm giúp các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại (quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa của địa phương), Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 3 tháng 4 năm 2013 phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2013 và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

Nhằm giúp các đơn vị, doanh nghiệp của tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại (quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm, doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, liên doanh liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa của địa phương), Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 3 tháng 4 năm 2013 phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2013 và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

Kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2013 của tỉnh Thái Bình được xây dựng trên cơ sở xuất phát từ nhu cầu của doanh nghiệp, phù hợp với khả năng tham gia và năng lực sản xuất, kinh doanh, đáp ứng thị trường của doanh nghiệp, đảm bảo nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp.

Nội dung kế hoạch xúc tiến thương mại năm 2013 bao gồm: i) tổ chức, tham gia các chương trình trong tnh, trong nước; ii) tổ chức các chương trình xúc tiến xuất khẩu; và tổ chức Chương trình hàng Việt về nông thôn Thái Bình 2013.

Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức:

- H ội chợ Thương mại hàng Việt - Sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề các tỉnh đồng bằng sông Hồng 2013 (tháng 6/2013) tại  Nhà văn hóa lao động tỉnh

Hội chợ sẽ có sự tham gia của gần 80 doanh nghiệp với khoảng 150 gian hàng với các sản phẩm thương hiệu Việt Nam, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và làng nghề của các tỉnh đồng bằng sông Hồng 2013.

- Hộ i chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc bộ 2013 (tháng 11/2013) tại Quảng trường 14/10, thành phố Thái Bình. Dự kiến Hội chợ có khoảng trên 400 gian hàng của trên 200 doanh nghiệp, các tổ chức xúc tiến trong và ngoài nước, khu triển lãm sinh vật cảnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ, khu trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu triển lãm thành tựu kinh tế xã hội của 8 huyện, thành phố. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Công Thương đưa vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013.

- Tham gia 15 h ội chợ triển lãm trong nước : Tại mỗi hội chợ, Sở Công Thương tổ chức khu gian hàng tỉnh Thái Bình với quy mô từ 4 đến 8 gian hàng trưng bày và giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa tiêu biểu của Thái Bình về các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

- Hỗ trợ thực hiện đề án tiêu thụ nông sản thực phẩm theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ: Thường xuyên nắm bắt tình hình, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân, nhất là tại các xã xây dựng nông thôn mới tìm hiểu, tư vấn ký kết hp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản thực phẩm; Đẩy mạnh thực hiện hợp tác liên kết giữa Thái Bình và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, chú trọng thị trường đô thị lớn.

- Hỗ trợ và cung cấp thông tin về thị trường, thông tin về các hoạt động xúc tiến tại nước ngoài cho các doanh nghiệp trong tỉnh.

- Tiếp tục cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ cho các doanh nghiệp của tỉnh mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm hàng hóa và xúc tiến đầu tư sang Lào.

- Phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và một số doanh nghiệp tại Nga cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp của tỉnh đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Nga.

- Tổ chức cho đoàn doanh nghiệp của tỉnh k hảo sát thị trường Lào (15 Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo doanh nghiệp) nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm của Thái Bình tại Lào, tìm kiếm đối tác hợp tác sản xuất, kinh doanh, xúc tiến hợp tác, đầu tư, liên doanh - liên kết phát triển sản xuất của Thái Bình với doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Lào; gặp gỡ giao dịch trực tiếp với nhà phân phối để xác định được các cơ hội kinh doanh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Thời gian: Tháng 7/2013 (thời gian diễn ra Hội chợ Thương mại Việt - Lào 2013) tại  Thủ đô Viêng Chăn, Champassak và các tỉnh Nam Lào.

- Tổ chức cho các doanh nghiệp tr ong tỉnh tham gia Hội chợ Thương mại Việt Nam – Campuchia (Tháng 9/2013) tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia.

Hội chợ có quy mô khoảng 300 gian hàng, khu gian hàng của tỉnh có quy mô 4 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, thế mạnh của tỉnh và có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Campuchia.

- Tổ chức 02 đợt đưa hàng Việt về nông thôn Thái Bình (đã đề nghị Bộ Công Thương đưa vào Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013). Dự kiến mi đợt có khoảng 50 gian hàng với sự tham gia của khoảng 30 doanh nghiệp Việt Nam. Sản phẩm tham gia: Các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu đời sống sinh hoạt, học tập; các mặt hàng điện tử, điện máy; hàng nông, lâm, thủy sản, lương thực, thực phẩm chế biến; thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc trừ sâu; sản phẩm cơ khí, máy móc phục vụ nông nghiệp và cơ giới hóa nông thôn; nguyên vật liệu, thiết bị xây dựng, trang trí nội, ngoại thất; hàng may mặc, thời trang; hàng tiêu dùng, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện:

- Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương mại điện tử thông qua việc quảng bá, giới thiệu trên trang website của Sở Công Thương.

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các lp học và hội thảo, đặc biệt là các hội thảo về nông nghiệp trong thời gian diễn ra Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế đồng bằng Bắc Bộ 2013.

- Duy trì hoạt động phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm, tiếp tục mở rộng hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm cho sản phẩm của doanh nghiệp Thái Bình.

- Phát hành bản tin Công nghiệp - Thương mại 2 tuần 1 s, mỗi số 200 bản gửi tới lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố và các doanh nghiệp, đơn vị sản xut, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Viết tin bài về hoạt động công nghiệp, thương mại của địa phương để đưa lên bản tin, website của ngành, của tỉnh, của Bộ Công Thương… (Minh Tú).        

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article