Sáng 30-1-2013, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức hội thảo về “Định hướng và quan điểm xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp”.

Tham gia hội thảo có hơn 80 đại diện đến từ các cơ quan thuộc Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các bộ quản lý ngành; các nhà tài trợ và các chuyên gia trong, ngoài nước.

Đây là hội thảo đầu tiên được tổ chức trong chương trình xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước (VNN) đầu tư vào doanh nghiệp (DN), với mục tiêu nhằm trao đổi rộng rãi về quan điểm, mục tiêu và định hướng của việc xây dựng Luật cũng như những quy định nhằm quản lý, sử dụng vốn của DN đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu cho biết, DNNN đã phát triển qua nhiều giai đoạn, có nhiều đóng góp cho nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay. Trong quá trình này, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã góp phần tích cực phục vụ việc phát triển của DNNN trong từng thời kỳ ở các dạng nghị định, thông tư và nhiều hình thức văn bản quy phạm pháp luật khác.

Tuy nhiên, Thứ trưởng nhấn mạnh, trước yêu cầu phát triển của tình hình mới, một việc cấp thiết là phải xây dựng được luật về vấn đề này. Với tinh thần của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, vai trò của DNNN đã được xác định lại song một số vấn đề lớn như cơ quan đại diện chủ sở hữu; quyền, trách nhiệm, phương thức giám sát… vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu.

Theo Thứ trưởng, việc xây dựng Luật phải đảm bảo đồng bộ, cụ thể hóa với các văn bản hiện hành, tránh xung đột pháp lý; tập trung làm rõ vai trò, quyền trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước; tiếp tục phát huy quyền tự chủ của DN đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Nhà nước tại khu vực này.

Tại hội thảo, Bộ Tài chính đã đưa ra đề cương Luật Quản lý, sử dụng VNN đầu tư vào DN với 11 chương, 62 điều và nêu những kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới cũng như trong khu vực về quản lý và đầu tư VNN mà Bộ Tài chính đã nghiên cứu để tham khảo xây dựng Luật. Đề cương này nhận được khá nhiều sự đồng thuận của các đại biểu tham dự hội thảo.

Các đại biểu cũng trao đổi rất thẳng thắn, cởi mở về những vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý VNN đầu tư vào DN như thực trạng về đầu tư vốn vào hoạt động của DNNN; sự cần thiết xây dựng Luật; định hướng, mục tiêu ban hành Luật; vai trò giám sát của các cơ quan Nhà nước đối với VNN đầu tư vào DN…

Tham gia ý kiến, TS. Vũ Nhữ Thăng- Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính nhận định, vấn đề về cơ chế quản lý, sử dụng VNN đầu tư vào DN mặc dù đã được ban hành và sửa đổi theo từng giai đoạn nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, cần được hoàn thiện lại trên cơ sở phù hợp, chặt chẽ hơn để đảm bảo nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN và đảm bảo vốn đầu tư của Nhà nước có hiệu quả, bảo toàn và tăng trưởng.

Việc không thống nhất này dẫn đến cách hiểu VNN tại các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước sẽ bao gồm cả vốn của các DN này đầu tư vào DN khác, đồng thời dẫn đến việc coi các công ty con của các tập đoàn, tổng công ty này cũng chịu sự điều chỉnh trực tiếp và toàn diện của pháp luật về DNNN.

Từ đó, phạm vi quản lý của chủ sở hữu Nhà nước sẽ rất rộng, không phù hợp, dẫn đến tình trạng xác định không đúng chủ sở hữu, đối tượng, phạm vi quản lý và định hướng cơ chế, chính sách cũng như việc đánh giá hiệu quả hoạt động và quản lý phần vốn của Nhà nước đầu tư và DN.

Như vậy, việc thống nhất lại các khái niệm về VNN, VNN đầu tư vào DN… để làm cơ sở xây dựng cơ chế quản lý DNNN nói chung và quản lý VNN tại DNNN nói riêng là một trong những nội dung cần thiết phải đưa vào Luật mới.

Một số nội dung cũng được các đại biểu nêu lên như những giải pháp quan trọng cần làm là hoàn chỉnh cơ chế quản lý tài chính nói chung và quy chế quản lý VNN tại DN nói riêng, trong đó tập trung vào việc đầu tư ra ngoài DN, vấn đề trích lập các quỹ tại DN… đảm bảo phù hợp với thực tế, tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN; bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa người lao động của DNNN và DN ngoài Nhà nước.

Cùng với đó, việc nghiên cứu xây dựng và ban hành một số nội dung như quy chế giám sát và đánh giá DNNN; phương thức đấu thầu, đặt hàng sản xuất, cung ứng các sản phẩm dịch vụ công ích phù hợp với tính chất của từng loại hàng hóa, dịch vụ, từng địa phương; phương thức đầu tư vốn cho các tổ chức kinh tế nói chung và đầu tư cho DN nói riêng…

Các ý kiến đóng góp tại hội thảo đã cung cấp những định hướng quan trọng cho Ban soạn thảo trong việc xây dựng dự thảo Luật Quản lý, sử dụng VNN đầu tư vào DN.

(Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-dau-xay-dung-luat-quan-ly-su-dung-von-nha-nuoc-dau-tu-vao-dn.aspx )


Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article