Năm 2013, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình đào tạo Doanh nhân Việt Nam và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp.

Năm 2013, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình đào tạo Doanh nhân Việt Nam và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp.

Năm 2013 mục tiêu cần ưu tiên hàng đầu là khôi phục ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và phục hồi tăng trưởng cùng với củng cố niềm tin cho doanh nghiệp và thị trường. Nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ này, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Văn Dũng cho biết, năm 2013 VCCI sẽ tập trung vào các hoạt động tham mưu, tư vấn về chính sách và môi trường kinh doanh theo hướng ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững. Cơ quan này cũng sẽ tiếp tục tham mưu với Chính phủ những chính sách và chương trình tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thông qua đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp. Bản thân VCCI sẽ tăng cường tìm kiếm thị trường và đối tác cho doanh nghiệp trong nước, mở rộng quan hệ hợp tác đa phương, đồng thời, tiếp tục kiện toàn, đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của Phòng theo hướng chuyên nghiệp hóa. 

Cụ thể, công việc quan trọng nhất trong công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước, góp ý xây dựng pháp luật, VCCI sẽ xây dựng và triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của VCCI trong năm 2013 và những năm tiếp theo.

Trong năm, VCCI cũng sẽ tiếp tục xây dựng chính sách, pháp luật, cải thiện môi trường kinh doanh đặc biệt là các vấn đề liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp và tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế. 

“VCCI sẽ tăng cường hơn nữa việc tiếp xúc trực tiếp với đại diện doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương để đánh giá tình hình, tổng hợp và đưa ra các giải pháp tình thế kịp thời tư vấn cho Chính phủ và doanh nghiệp theo sát các diễn biến của nền kinh tế”- ông Dũng cho biết.

Nhiều hoạt động cũng sẽ tiếp tục được VCCI triển khai trong năm 2013 như khảo sát điều tra chỉ số PCI 2013, đẩy mạnh các hoạt động “Hậu công bố PCI” thông qua các hoạt động như tổ chức các hội thảo chẩn đoán, phân tích PCI, tư vấn trực tiếp cho các địa phương nhằm hỗ trợ các địa phương cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục triển khai hoạt động “Khảo sát động thái doanh nghiệp Việt Nam” thông qua sàn thông tin khảo sát doanh nghiệp trực tuyến (VBIS) và các kênh khác nhằm tập hợp các phản hồi chính sách từ phía doanh nghiệp kiến nghị với Chính phủ.

Đặc biệt trong công tác đào tạo, phát triển doanh nghiệp, năm nay VCCI sẽ xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ Chương trình đào tạo Doanh nhân Việt Nam và Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp. Bên cạnh đó sẽ đẩy mạnh công tác bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng của doanh nghiệp cũng như chú trọng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp trong việc vượt qua các rào cản thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu, chống bán phá giá.

(Nguồn: http://www.baohaiquan.vn/pages/nam-2013-vcci-tap-trung-ho-tro-doanh-nghiep-vuot-kho.aspx )

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article