Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 327/LĐTBXH-VL về việc hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trong doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn.

Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành tại địa phương:

- Rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn có chủ doanh nghiệp bỏ trốn năm 2012, xác định cụ thể nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động để ứng ngân sách trả nợ lương cho người lao động và có các biện pháp hỗ trợ người lao động.

- Chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu việc làm tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm đối với lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn để tạo điều kiện cho người lao động sớm tìm được việc làm mới; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức tuyển dụng người lao động bị mất việc làm trong các doanh nghiệp có chủ bỏ trốn.

- Ưu tiên cho người lao động bị mất việc làm được vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm; có các biện pháp để khuyến khích người lao động tự tạo việc làm.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article