(TBKTSG Online) - Phần lớn các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam đang có xu thế xin Nhà nước trợ cấp về tài chính, nhân lực và cơ sở vật chất để hoạt động vì đang gặp nhiều khó khăn.

Đây là kết luận chính trong nghiên cứu mang tên “Năng lực hoạt động của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố ngày 25-1 tại Hà Nội.

Nghiên cứu được thực hiện với 78 trong tổng số ước tính 400 hiệp hội doanh nghiệp cấp tỉnh và ngành hàng cấp quốc gia.

Theo nghiên cứu, rất nhiều hiệp hội xin hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Nhà nước để tồn tại. Cơ chế này, theo VCCI, ảnh hưởng đến tính độc lập và chuyên nghiệp của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam.

Có tới 83% nhân sự của các hiệp hội là những người từng là cán bộ cơ quan nhà nước, chủ yếu còn trẻ hoặc lớn tuổi và ít người ở lứa tuổi trung niên; chỉ có 35% trong số các hiệp hội có bộ phận chuyên trách về pháp luật.

Theo nghiên cứu, các hiệp hội đã tích cực trong hoạt động vận động chính sách, song có tới 53% cho rằng có lúc hiệu quả, có lúc không; thậm chí có 8% cho rằng rất ít hiệu quả và 2% cho rằng không hiệu quả gì.

Trong số các hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội Lương thực Việt Nam được báo cáo cho là mạnh nhất do được Nhà nước trao quyền rất lớn để thực hiện một số chức năng của cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ công bố giá tối thiểu gạo xuất khẩu.

Trong khi đó, các hiệp hội khác hoạt động chưa hiệu quả vì thiếu nguồn lực tài chính, con người, và đặc biệt là cơ chế.

Có tới 76% số hiệp hội trong số các hiệp hội tham gia điều tra chưa có bộ phận chuyên trách về pháp luật; thậm chí, có 68% hiệp hội không có nhân viên chuyên trách chịu trách nhiệm về pháp lý liên quan đến tổ chức hoạt động của hiệp hội.

Thực trạng này dẫn tới việc khi các doanh nghiệp hội viên cần hỗ trợ để bảo vệ quyền và lợi ích của mình thì 43% hiệp hội tự tìm hiểu và giải quyết vấn đề, 25% tham vấn ý kiến của luật sư, còn lại là xin hỗ trợ của cơ quan nhà nước.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nhận xét, khung pháp lý về hoạt động của hội nói chung và của hiệp hội doanh nghiệp nói riêng vẫn chưa được hoàn thiện.

Ông nói, mặc dù quyền dự do lập hội được quy định tại Hiến pháp, nhưng Luật về Hội vẫn chỉ ở dạng dự thảo chưa được thông qua, dù đã nhiều năm trôi qua.

(Nguồn: http://www.thesaigontimes.vn/Home/doanhnghiep/quantri/90969/Cac-hiep-hoi-doanh-nghiep-dang-dua-vao-Nha-nuoc.html)  - Phong Lâm ST 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article