Hỗ trợ ít nhất 600 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó có 300 phụ nữ đăng ký kinh doanh.

Triển khai thực hiện Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” (Đề án 939), Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND nhằm tạo điều kiện và cơ hội để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều hơn vào thị trường lao động, đa dạng hóa các nguồn lực để có thể hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp và phát triển kinh doanh của các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo Kế hoạch này, 100% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; ít nhất 600 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, trong đó có 300 phụ nữ đăng ký kinh doanh được hỗ trợ; phối hợp, hỗ trợ thành lập 05 Hợp tác xã và 50 Tổ hợp tác do phụ nữ quản lý.…

Một số hoạt động chủ yếu của Kế hoạch:

1. Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững.

2. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo hiện thực hóa ý tưởng.

Tổ chức phiên chợ xanh giúp người sản xuất nâng cao kỹ năng tiếp thị, bán hàng, phát triển sản xuất kinh doanh.

Tổ chức Ngày Phụ nữ “Sáng tạo, khởi nghiệp” hàng năm vào dịp 8/3, 20/10 để tiếp nhận các ý tưởng sáng tạo về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp: Tổ chức các lớp tập huấn cho phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp và có đăng ký kinh doanh về việc tiếp cận vốn tín dụng dành cho DNNVV. Tổ chức các lớp tài chính; hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp.

Hỗ trợ nâng cao năng lực kinh doanh, khởi nghiệp cho phụ nữ có ý tưởng kinh doanh khả thi.

Hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ cho phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp: Hỗ trợ các doanh nghiệp, THT, HTX, hộ kinh doanh cá thể của phụ nữ đăng ký, đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu, bảo hộ thương hiệu sản phẩm; đăng ký sở hữu trí tuệ cho các phát minh, sáng chế, các sản phẩm sản xuất/sản phẩm chủ lực, đặc sản của địa phương. Phát hiện, giới thiệu các cá nhân, nhóm cá nhân là nữ có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới… để được hỗ trợ từ Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp do nữ làm chủ mới thành lập: Tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp nữ tiếp cận các nguồn lực: về vốn, pháp lý, khoa học công nghệ… Hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp nữ tham gia dự thi, giới thiệu sản phẩm trên các trang web, facebook, zalo, Báo Phụ nữ Việt Nam, tham gia ngày phụ nữ sáng tạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam…

Hỗ trợ tiếp cận tín dụng: Hỗ trợ vốn cho phụ nữ có đăng ký kinh doanh bao gồm phụ nữ kinh doanh trong các tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phát triển kinh doanh, được vay từ Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo của tỉnh Đồng Tháp trực thuộc của Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp. Giới thiệu, hỗ trợ các doanh nghiệp nữ mới thành lập có nhu cầu tiếp cận tín dụng từ Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp - Quỹ bảo lãnh tín dụng DNNVV, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm của tỉnh Hội, NHCSXH cho vay kinh tế tập thể của của tỉnh.

Hoạt động liên kết, phát triển mạng lưới và xúc tiến thương mại, tiếp cận thị trường: Thúc đẩy hoạt động thương mại trong và có thể ngoài nước; kết nối các doanh nhân, doanh nghiệp với hoạt động sản xuất của phụ nữ tại địa phương. Hỗ trợ đầu ra, mở rộng thị trường tiêu thụ trực tiếp ngay trong hệ thống hội viên, giảm giá thành sản phẩm, kết nối trực tiếp giữa người bán và người mua.

Tăng cường năng lực cho các đơn vị hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Hỗ trợ quỹ đất cho Hội nữ Doanh nhân tỉnh Đồng Tháp: Hỗ trợ Hội nữ Doanh nhân tỉnh khởi nghiệp với dự án “Trồng rau sạch trong nhà lưới”.

Triển khai các hoạt động Hỗ trợ Phụ nữ nông dân phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững ở 8 xã biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ.

3. Nghiên cứu đề xuất chính sách; kiểm tra, giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch và các chính sách, pháp luật liên quan đến phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp cho phụ nữ

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh là đơn vị  chủ trì, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án (Hồng Liên).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article