Có khá nhiều những chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật hiện nay có thể cung cấp thông tin TTI hữu ích cho bạn. Chương trình Lâm nghiệp bền vững do Chính phủ Đức hỗ trợ thông qua Tổ chức GTZ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là một ví dụ.

Ngoài việc hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực của các lâm trường và cơ quan xây dựng chính sách, chương trình có nội dung hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp chế biến gỗ thông qua các lớp tập huấn về quản lý sản xuất, quản lý chất lượng, kỹ thuật sấy gỗ… Trong đó, chương trình có giới thiệu công nghệ lò sấy sử dụng năng lượng mặt trời với chi phí thấp, rất có tác dụng hiệu quả tại các nước đang phát triển khác.

Điều quan trọng là bạn cần liên hệ vói những cơ quan nhà nứoc và chính phủ để cập nhật những thông tin về các dự án, chương trình quốc tế và nhà nước. Bạn nên chú ý tới các chương trình, dự án KHCN trọng điểm của nhà nước được công bố rộng rãi trên website của Bộ KHCN.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article