Chức năng chính của Trường đại học, trường trung cấp dạy nghề là đào tạo, của các viện nghiên cứu trực thuộc trường là nghiên cứu (bao gồm cả nghiên cứu cơ bản), của các Trung tâm chuyển giao công nghệ là áp dụng thực tiễn các kết quả thử nghiệm, nghiên cứu vào cụ thể sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, bạn có thể tìm thấy ở đó TTI.

Bạn có thể dễ dàng tìm thấy những trường Đại học nổi tiếng như: Đại học Bách khoa, Xây dựng, Y, Dược, Kiến trúc, Mỏ địa chất, Nông Lâm, Nông nghiệp, Thuỷ sản ... và các trường đại học tư thục nữa.

Bạn cũng biết rằng, nhiều trung tâm và viện nghiên cứu lại là các đơn vị trực thuộc các sở chuyên ngành tại địa phương, các hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành, hay cũng là một tổ chức được một cá nhân thành lập.

Bạn hãy liên hệ và đề cập đến việc tìm hiểu các thông tin TTI, họ sẽ cung cấp ở một mức độ nhất định. Đôi khi bạn cũng cần có một hợp đồng với họ về việc cung cấp những thông tin ban đầu về loại TTI mà bạn cần.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article