Ở đâu cũng vậy, các cơ quan của chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước cùng với các viện nghiên cứu, trung tâm thông tin của họ là nguồn TTI nhiều nhất.

Thư viện quốc gia, thư viện của thành phố là những điểm cung cấp thông tin rất nhiều, đa dạng với chi phí rất thấp. Tuy nhiên, những thông tin ở thư viện thường ở dưới dạng là sách, tạp chí, và bạn cũng sẽ gặp một số trở ngại để có thể tìm được những tài liệu thích hợp.

Cơ quan bạn cần chú ý là Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KHCN), và một số các bộ chuyên ngành khác. Với chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, Bộ KHCN có thể cung cấp cho bạn rất nhiều thông tin bổ ích và thích hợp, thông qua Trung tâm Thông tin KH&CN Quốc gia, Cục Sở hữu Trí tuệ (những thông tin về công nghệ, patern và quyền chuyển nhượng công nghệ), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng các Trung tâm kỹ thuật của Tổng cục, một số viện nghiên cứu trực thuộc Bộ KHCN và các bộ chuyên ngành khác.

Viện Công nghệ Việt Nam, được biết tới trước đây với tên Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia, là một cơ quan KHCN trực thuộc trực tiếp của Chính phủ, là một địa điểm bạn cần liên hệ. Với nhiều cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đang công tác trong các viện và trung tâm trực thuộc, bạn sẽ có được những thông tin kỹ thuật và công nghệ rất có giá trị.

Tại địa phương, bạn có thể liên hệ với Sở KHCN và các sở chuyên ngành, và liên hệ với Phân viện Công nghệ Việt Nam tại vùng Bắc, Trung, và Nam. 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article