Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) chiếm hơn 90 % số doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp này đang tập trung sức mạnh sau một số lượng lớn sự cải cách và đóng góp vào nền kinh tế quốc gia thông qua tạo công ăn việc làm, đầu tư và xuất khẩu. Mặc dù tầm quan trọng của  SMEs đối với sự sống còn của nền kinh tế và tiềm năng mở ra nhờ hệ thống IP system để tăng cường sức cạnh tranh của SMEs, SMEs thường xuyên chưa sử dụng đúng mức hệ thống IP. .

Nếu bạn sử dụng hệ thống IP , kiểu dáng công nghiệp sẽ mang lại những lợi ích sau:

  • kiểu dáng công nghiệp tạo ra rìa cạnh tranh trên thị trường bằng cách tạo cho hàng hoá sự hấp dẫn và thu hút cũng như chiếm đựoc trái tim của khách hàng;
  • kiểu dáng công nghiệp cho phép doanh nghiệp đáp ứng với những thay đổi về khẩu vị và sở thích của khách hàng ;
  • kiểu dáng công nghiệp phân biệt sản phẩm của 1 doanh nghiệp với các sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh  (nhận dạng sản phẩm); và
  • kiểu dáng công nghiệp tăng giá trị về mặt thị trường cho việc kinh doanh của các SME .

Khi bạn nghĩ bạn nên thực hiện một cuộc điều tra kín đáo về kiểu dáng công nghiệp, hãy liên hệ  với các luật sư  IP để được tư vấn chi tiết.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article