Những gợi ý duới đây có thể giúp bạn xây dựng và quản lý thương hiệu tốt hơn
  • Tập trung vào sản phẩm hoặc dịch vụ giao cho khách hàng. Bạn sẽ không có một thương hiệu tốt nếu không cung cấp cho khách hàng cái họ cần.
  • Quản lý thương hiệu. Cần phải quan tâm tới nhu cầu khách hàng nhưng vẫn phải giám sát ý nghĩa của thương hiệu đối với họ.
  • Nói sự thật. Nếu bạn hay nhân viên không thể tin vào thương hiệu thì không thể mong chờ người khác tin vào điều đó.
  • Đừng nhồi nhét quá nhiều ý nghĩa cho thương hiệu. Hãy tập trung vào một số ít các giá trị thương hiệu chính.
  • Bảo đảm tính nhất quán. Mọi yếu tố của doanh nghiệp như sản phẩm, dịch vụ khách hàng, văn phòng, văn phòng phẩm hoặc trang web phải cùng tác động vào khách hàng để làm cho khách hàng nghĩ về doanh nghiệp theo cùng một cách.
  • Gắn kết nhân viên của bạn với nỗ lực xây dựng thương hiệu. Phải bảo đảm rằng mọi nhân viên đều biết rõ các giá trị và cam kết của thương hiệu của bạn theo cách bạn muốn và tin vào điều đó.
  • Luôn luôn khuếch trương thương hiệu của bạn bằng mọi phương tiện. Bảo đảm rằng bất kỳ mẩu quảng cáo, thư và thư điện tử nào cũng đều giúp củng cố cùng một thông điệp bạn muốn tryền đạt. Dùng biểu trưng của bạn ở mọi nơi.
  • Đáp ứng và cố gắng thực hiện những cam kết thương hiệu. Bạn có thể dễ dàng gây tổn hại tới thương hiệu khi không thực hiện cam kết thương hiệu chỉ 1 lần.
  • Bảo đảm quản lý đuợc thương hiệu của bạn. Liên tục tìm kiếm các cơ hội để phát triển thương hiệu. Nếu cần, điều chỉnh cho phù hợp với những thay đổi trong chiến lược kinh doanh của bạn hoặc các xu hướng chính trên thị trường.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article