Bạn cần phải nhắm đến khách hàng là cá nhân và tổ chức. Bạn cũng cần phải thiết kế những câu hỏi riêng cho hai nhóm.
Ví dụ, đối với những khách hàng là doanh nghiệp,  bạn sẽ phải biết quy mô kinh doanh, trong doanh nghiệp đó ai là người quyết định mua sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, và ai sẽ là người mua.   

Nếu bạn đang hướng tới các khách hàng cá nhân thì cần biết những thông tin như giới tính, tuổi, nghề nghiệp, thu nhập, lối sống, thái độ hoặc tầng lớp xã hội của họ.

Đối với các khách hàng hiện tại, hãy tìm hiểu:

 • Cách thức ra quyết định của khách hàng
 • Những nhân tố cơ bản nào ảnh hưởng tới hành vi mua sắm và sử dụng của họ
 • Tại sao họ cần sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn - họ muốn lợi ích cơ bản hay lợi ích khác
 • Tại sao họ mua sản phẩm của bạn chứ không phải của các đối thủ của bạn
 • Họ đánh giá dịch vụ khách hàng của bạn như thế nào
 • họ cảm thấy thế nào về giá cả của bạn
 • họ hy vọng gì về công ty của bạn, ví dụ dịch vụ khách hàng, giao hàng nhanh hoặc sản phẩm đáng tin cậy
 • họ mong muốn bạn thay đổi hoặc cải thiện cái gì

Đối với khách hàng tiềm năng, bạn cần phải biết:

 • họ là những ai, và cái gì sẽ thu hút họ
 • bao nhiêu người sẽ nằm trong nhóm này
 • tại sao hiện giờ họ không mua sản phẩm của bạn
 • bạn cần cải thiện sản phẩm của bạn như thế nào
 • sở thích tiêu dùng của họ; họ đi mua hàng lúc nào và ở đâu
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article